Terug

Trainingen

3Di

Wat is de 3Di?

De Developmental, Dimensional and Diagnostic Interview (3Di) is een gestandaardiseerd ouderinterview voor inventarisatie van kenmerken van autisme en wordt afgenomen via computersoftware. De 3Di-training is bedoeld voor professionals op het gebied van autismediagnostiek. Tijdens de training leert de cursist hoe de 3Di afgenomen en gescoord dient te worden.
 

Er wordt steeds meer belang gehecht aan de standaardisatie van autismediagnostiek om zeker te stellen dat deze niet alleen zorgvuldig is, maar ook inhoudelijk overeenkomt tussen instellingen en locaties. De kindobservatie wordt al in toenemende mate gestandaardiseerd afgenomen door middel van bijvoorbeeld de ADOS-2, maar voor het ouderinterview is dit nog minder het geval. Dit komt vooral doordat er tot nu toe gebrek was aan een handzaam instrument dat voldoet aan de behoeften in de praktijk.
 

De 3Di brengt hier verandering in. De 3Di is een gestandaardiseerd ouderinterview voor diagnostiek van autisme. De 3Di bevat een Autisme-kernmodule van ongeveer 45 tot 60 minuten, die een betrouwbare inschatting kan geven van de aanwezigheid van autistiforme kenmerken volgens de ervaring van ouders. De uitkomst geeft, naast een classificatie op basis van de gegeven informatie, dimensionele scores die een indicatie geven van het functioneren van het kind op het gebied van sociale wederkerigheid, communicatie en stereotype gedragingen. Naast deze Autisme-kernmodule beschikt de 3Di over een uitgebreide ouderanamnese, uitgebreider autisme-interview, en modules voor verschillende andere stoornissen bij kinderen en jongeren.

Klik hier voor meer informatie over de training of hier om direct aan te melden.

De 3Di is ontwikkeld door D. Skuse en R. Warrington (Institute of Child Health, University College, London).