3Di training

3Di-Training

De 3Di-training bestaat uit een volledige trainingsdag. Tijdens de training wordt geleerd hoe de 3Di afgenomen en gescoord dient te worden. Daarnaast wordt er achtergrondinformatie gegeven over de 3Di en wordt de betrouwbaarheid en validiteit van het instrument besproken. Ter afsluiting scoort de deelnemer tijdens de dag een consensusband van de trainers, waarop vervolgens de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid wordt bepaald. De consensus dient minimaal 80% te zijn. Het meenemen van een eigen laptop om te kunnen oefenen met het programma wordt aanbevolen. Na het succesvol afronden van de training ontvangt de deelnemer een licentie voor onbeperkt gebruik van de 3Di-software.

Voor wie?
Professionals op het gebied van autisme-diagnostiek kunnen deelnemen aan de 3Di-training. Kennis van en ervaring met ontwikkelingsstoornissen is een vereiste.

Kosten
Deelname kost € 749,-. Inbegrepen in dit bedrag zijn lunch op de dag zelf, licentie voor onbeperkt gebruik van het programma en deelname aan consensus- en bijscholingsavonden na de training.

Certificaat
Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat.

Om een training aan te vragen, mail naar autismeexpertisecentrum@yulius.nl of bel 088 405 44 16.