Terug

ACCEPT!

Accept

Accept! - met vertrouwen op weg naar jongvolwassenheid

Het ’ACCEPT’-project vergelijkt de groepstrainingen PEERS en ROAD, voor jongeren met autisme van 12 tot 18 jaar oud. Beide trainingen richten zich op thema’s die spelen in de puberteit en die voor jongeren met autisme lastig kunnen zijn. Het doel van het ’ACCEPT’-project is om jongeren te leren zichzelf te accepteren en geaccepteerd te worden door leeftijdsgenoten.   

In de puberteit vinden op zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal gebied veel veranderingen plaats. Vrienden worden belangrijker en sommige jongeren worden verliefd of krijgen verkering. Jongeren komen vaker in situaties waarin ze zelfstandig oplossingen moeten vinden. Voor iedereen is deze periode een uitdaging, maar voor jongeren met autisme kunnen al deze veranderingen extra lastig zijn. Wat voor leeftijdsgenoten vanzelf lijkt te gaan, blijkt voor hen niet zo vanzelfsprekend. Ook ouders kunnen tijdens de puberteit wel wat hulp gebruiken. Een groepstraining kan dan ondersteuning bieden.

 

PEERS-training

PEERS (’leeftijdsgenoten’ in het Engels) is een Amerikaanse sociale vaardigheidstraining, die in het buitenland bewezen effectief is. De training richt zich op het maken en onderhouden van vriendschappen, zoals gespreksvaardigheden, mengen in een gesprek, humor, kiezen van vrienden, omgaan met afwijzing en pesten, roddels en ruzie. Rollenspellen en oefeningen zorgen ervoor dat de geleerde vaardigheden in de praktijk worden toegepast. In 2015 is deze training vertaald naar het Nederlands en aangepast aan de Nederlandse cultuur. Uit een kleinschalig vooronderzoek  komt naar voren dat ook de Nederlandse PEERS training positieve resultaten oplevert. (leaflet)

 

ROAD-training

De ROAD-training (Regulation Organization & Autonomy Didactics) is een groepstraining die zich richt op kennis en inzicht in puberteitsthema’s. Aan de orde komen thema’s als verliefdheid, lichamelijke veranderingen, grenzen, plannen en organiseren, zelfbeeld, emotieregulatie, leefstijl en internetgebruik. Zelfacceptatie staat in deze training centraal. De training is gebaseerd op de individuele Ik Puber-training  waarvan is aangetoond dat de jongeren na het volgen van deze training meer kennis en inzicht hebben in puberteitsthema’s en beter hun eigen en andermans grenzen kunnen herkennen. Ook worden er in deze training op een autismevriendelijke manier onderwerpen besproken uit het individuele Powercoaching-programma voor jongeren met ADHD.

 

Het onderzoek

Beide trainingen bestaan uit 14 bijeenkomsten van 90 minuten, waarin ouders actief betrokken worden. De groepen bestaan uit  8-10 jongeren en loting bepaalt aan welke training de jongere deelneemt. De helft van de deelnemers krijgt de PEERS-training en de andere helft de ROAD-training.
Om de effectiviteit van de trainingen te onderzoeken, verzamelen de onderzoekers op vier tijdstippen informatie. Voorafgaand, halverwege, direct na afloop en 14 weken na het einde van de training worden d.m.v. vragenlijsten en observaties de effecten op kennis en vaardigheden gemeten.

 

Praktische informatie

Aanmelden
Jongeren kunnen meedoen als ze tussen de 12 en 18 jaar oud zijn, een diagnose autismespectrumstoornis en een IQ boven de 70 hebben en zij en hun ouder(s) voldoende gemotiveerd zijn om wekelijks deel te nemen aan een training. 
Voor jongeren die in behandeling bij Yulius zijn, lopen de aanmeldingen via hun behandelaar. Wanneer er geen behandeling bij Yulius is, kan de jongere worden aangemeld door middel van een verwijzing van de huisarts, specialist of het (sociaal) wijk- of jeugdteam van de gemeente. Vermeld hierbij duidelijk dat het om een aanmelding voor het ACCEPT onderzoek gaat. Lees hier meer over aanmelden en verwijzen.

Trainingsdagen en tijden
De groepstrainingen voor jongeren met autisme vinden plaats op de dinsdagmiddag op zowel de poli ASS in Dordrecht als in Barendrecht. Beide trainingen bestaan uit 14 wekelijkse bijeenkomsten van 90 minuten en worden in groepen van 6-10 jongeren gegeven. Ook ouders worden betrokken. De trainingen op de poli ASS in Dordrecht starten weer in maart 2019 en vinden plaats op de dinsdagmiddag van 15:00-16:30 uur (m.u.v. schoolvakanties). Ook de trainingen op de poli ASS in Barendrecht starten weer in maart 2019 en vinden plaats op de dinsdagmiddag van 15.45 tot 17.15 uur. Aanmelden kan nog voor beide groepen. De startdatum is onder voorbehoud dat de groepen vol zitten. Wanneer er minimaal 15 aanmeldingen zijn op een locatie, kan daar een extra groep starten.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met het onderzoeksteam via accept@yulius.nl of telefonisch via 088-4051914.