Terug

ADOS-2

ADOS-2 Basistraining

De ADOS-2 Basistraining

In de tweedaagse basistraining worden de modules 1 tot en met 4 van de ADOS-2 behandeld. De ADOS-2 wordt uitgelegd en er wordt algemene informatie gegeven over het materiaal, de afname en de scoring. Daarnaast wordt van alle modules gezamenlijk een afname gescoord, waarna deze wordt besproken en de consensusscore wordt uitgelegd. Zo wordt ervaring opgedaan met het scoren en waarderen van gedrag in alle leeftijdscategorieën. Ook worden er afnames van getrainde onderzoekers getoond.

Ongeveer 1 1/2 maand na de twee trainingsdagen wordt de training afgesloten met een terugkomdag. Er dient een eigen afname meegenomen te worden naar deze dag, op dvd of usb, inclusief het ingevulde scoringsboekje. De ochtend zal besteed worden aan het gezamenlijk bekijken van eigen afnames en zodoende werken aan een gestandaardiseerde afname. De middag zal besteed worden aan het gezamenlijk scoren van een door ons aangeleverde band.
 

Voorbereiding voor de Basistraining
Voor de training dienen de modules 1 t/m 4 en de handleiding grondig bestudeerd te worden. Tijdens de training wordt ervan uitgegaan dat de taken, doelen, het gedrag dat moet worden uitgelokt en de scoringsitems bekend zijn. Daarnaast dient u voorafgaand aan de training een afname bij een cliënt te doen binnen de eigen organisatie/instelling. De keuze voor de module maakt hierbij niet uit, het gaat om het oefenen met het instrument.

Materiaal
Voor de ADOS-2 basistraining dient de cursist zelf onderstaand materiaal aan te schaffen:

  • ADOS-2-handleiding (geheel Nederlandstalig)
  • ADOS-2-testkit, bevat alle (spel)materialen die nodig zijn voor afname van alle modules.
  • ADOS-2-moduleboekjes, van alle modules, met uitzondering van de Peutermodule.

Dit materiaal is te bestellen via: www.hogrefe.nl.

Voor wie?
Voor psychologen, orthopedagogen en psychiaters met kennis en ervaring op het gebied van ontwikkelingsstoornissen, die de ADOS-2 willen gebruiken als onderdeel van de diagnostiek van ASS in de klinische praktijk.

Let op! Als u de ADOS-2 wilt gebruiken voor research, dan moet u naast de Basistraining ook de ADOS-2 Verdiepingstraining volgen. Maar ook voor de klinische praktijk is betrouwbaar scoren van de ADOS zeer belangrijk. Clinici wordt aangeraden te streven naar een betrouwbaarheid zo dicht mogelijk bij de consensusscore voor researchprojecten, te weten minimaal 80%.

Aanmelding en praktische informatie
Met ingang van 2017 bundelen het Yulius Autisme Expertisecentrum en het trainerscollectief rond de ADOS-2 van Accare, Karakter en UMC Utrecht hun krachten. Beide organiseerden tot nu toe separaat de Trainingen ADOS-2, maar werkten in de praktijk al regelmatig samen. Het samen organiseren van trainingen voor behandelaars en onderzoekers is een logische stap. De betrokken trainers en managers zijn erg verheugd over de nieuwe samenwerking. De kwaliteitsstandaard wordt hiermee nog beter gewaarborgd en het aanbod van de trainingen verruimd. Met de start van deze samenwerking per 2017 kunnen we de trainingen tegen een scherper tarief aanbieden en medewerkers van de betrokken organisaties profiteren hier extra van. De organisatie wordt verzorgd door Accare Opleidingen, namens de vijf organisaties.

De nieuwe tarieven en informatie over de ADOS-2 trainingen vind je op de website van Accare. U kunt zich via deze website ook inschrijven voor de training.