Terug

Trainingen

Autisme Diagnostische Observatie Schema (ADOS-2)

Wat is de ADOS-2?

Het Autisme Diagnostisch Observatie Schema 2 (ADOS-2) is een observatie-instrument waarin verschillende communicatieve en sociale gedragingen op gestandaardiseerde wijze worden uitgelokt. De afname vindt plaats in een 1-op-1 situatie van ongeveer 45 tot 60 minuten. De ADOS-2 is bruikbaar op alle ontwikkelingsniveaus vanaf een mentale leeftijd van 12 maanden en kwantificeert vaardigheden en beperkingen in de sociale interactie, communicatie, spel en flexibel gedrag. Op basis van de observatie wordt beoordeeld of en in hoeverre er sprake is van een autismespectrumstoornis bij het onderzochte kind, de adolescent of volwassene. De ADOS-2 maakt onderdeel uit van de internationale gouden standaard voor autismediagnostiek.

Modules
De ADOS-2 bestaat uit vijf modules. Iedere module is geschikt voor een specifieke doelgroep, namelijk:

  • Peutermodule: voor kinderen van 12-30 maanden zonder taal of met enkele woordjes
  • Module 1: voor kinderen vanaf 30 maanden zonder taal of met enkele woordjes
  • Module 2: voor kinderen die in korte zinnen spreken
  • Module 3: voor kinderen en jongere adolescenten met vloeiend taalgebruik
  • Module 4: voor oudere adolescenten en volwassenen met vloeiend taalgebruik
     

Twee trainingen: Basistraining en Verdiepingstraining
Er worden twee trainingen aangeboden, namelijk de Basistraining en de Verdiepingstraining.
De Basistraining is bedoeld voor gebruik in de klinische praktijk. Indien u de ADOS-2 wilt gebruiken voor onderzoek, dient u na de ADOS-2 basistraining ook de Verdiepingstraining te volgen. De Verdiepingstraining is gericht op het behalen van de 80% consensus. Dit is prettig voor het gebruik in de klinische praktijk en noodzakelijk voor het gebruik in wetenschappelijk onderzoek. Aan de Verdiepingstraining kan pas meegedaan worden nadat de basistraining is gevolgd.
Van medewerkers van Yulius en Erasmus MC wordt verwacht dat zij altijd zowel de basistraining als de verdiepingstraining volgen.
In verband met het streven naar een betrouwbaarheid van 80% worden drie keer per jaar consensusbijeenkomsten georganiseerd. Het wordt sterk aanbevolen na de tweedaagse training en de terugkomdag regelmatig deel te nemen aan consensusbijeenkomsten.

Landelijke trainingen
Landelijke trainingen vinden plaats via Accare: https://www.accare.nl/childstudycenter/opleidingen/bijscholing/ados-twee

Trainingsdata voor Yulius en Erasmus medewerkers
Voor meer informatie en de trainingsdata, bekijk de linkjes:

De Autism Diagnostic Observation Scale (ADOS) is ontwikkeld door M. Rutter (Institute of Psychiatry, London, UK), A. LeCouteur (University of NewCastle, UK), A. Bailey (University of Oxford, UK), C. Lord (University of Michigan, US). dr. Maretha de Jonge (UMC Utrecht) en dr. Annelies de Bildt (Accare) hebben de ADOS vertaald in samenwerking met de oorspronkelijke auteurs en de uitgevers WPS in de VS en Hogrefe in Nederland. In overleg met de oorspronkelijke, Amerikaanse auteurs is de Nederlandse ADOS onlangs herzien (ADOS-2). Onze trainers zijn bijgeschoold door dr. Somer Bishop, (één van de oorspronkelijke Amerikaanse auteurs), in de ADOS-2