Terug

Over ons

Doelstelling, visie en uitgangspunten

Doelstelling
Het Yulius Autisme Expertisecentrum streeft na bij te dragen aan het leveren van de best mogelijke zorg aan mensen met autisme. Het uiteindelijke doel is dat zij zich zo zelfstandig mogelijk staande kunnen houden in onze maatschappij en hieraan een zinvolle bijdrage leveren. Door onze kennis te delen, proberen wij het niveau van de autismezorg te verhogen. Het Yulius Autisme Expertisecentrum doet dit door het ontsluiten van expertise naar interne en externe professionals door middel van het aanbieden van workshops en trainingen. Hierbij is er een geïntegreerde aanpak waarin evidentie uit onderzoek en praktijk ervaring van professionals, mensen met autisme en hun context in goede afstemming aan bod komt.

Visie en uitgangspunten

  • Centraal staat de verbinding tussen  expertise vanuit langdurige praktijkervaring, kennis vanuit up-to-date wetenschappelijk onderzoek en cli├źntenperspectief
  • Workshops en cursussen worden ontwikkeld / gegeven door zowel een expert uit de klinische/onderwijs praktijk als een expert met wetenschappelijke achtergrond.
  • Er worden praktische handvatten geboden die toegankelijk worden uitgelegd binnen een zoveel als mogelijk wetenschappelijk onderbouwd kader
  • De trainingen/workshops van het Yulius Autisme Expertisecentrum kenmerken zich door een laagdrempelige, open en interactieve sfeer, waarin iedereen ervaringen / vragen vanuit eigen achtergrond ruimschoots kwijt kan.
  • Het aanbod loopt uiteen van korte basis workshops van een dagdeel tot meerdaagse trainingen over meer specialistische methoden voor screening, diagnostiek, behandeling, onderwijs en/of werk.