Terug

Nieuws

Mart Eussen geeft lezing over autisme en psychose voor Autismenetwerk ZHZ

Het risico op psychotische of bipolaire stoornis blijkt voor jongeren met autisme gemiddeld vijf keer zo hoog als voor leeftijdsgenoten zonder autisme. Opmerkelijk is dat voor jongeren met autisme die goed presteren op school, het risico op psychose het grootst is; tot wel 18 keer zo hoog.

Dinsdag 17 januari geeft Yulius kinder- en jeugdpsychiater Mart Eussen een lezing over autisme en psychose op de Netwerkbijeenkomst Autismenetwerk Zuid Holland in Landvast Alblasserdam. Mart Eussen vertelt wat mogelijke relaties kunnen zijn tussen autisme en psychose. Tevens vertelt hij waarom vroegsignalering en vroege interventies van belang zijn. Promovendus Rik Schalkbroek (GGZ Rivierlanden) sluit de ochtend af met een toelichting op zijn onderzoek en vervolgonderzoek "Jongeren met autisme hebben een sterk verhoogd risico op een psychose".