Onderzoek

Het onderzoeksprogramma Autisme van het Yulius Autisme Expertisecentrum richt zich op de diagnostiek, behandeling en onderliggende mechanismen van autisme(spectrumstoornissen) met als uiteindelijk doel het bevorderen van de zorg voor mensen met autisme.

Wij voeren onderzoek uit naar manieren om deze ontwikkelingsstoornis eerder te herkennen en beter vast te stellen. Zo testen wij vragenlijsten die bedoeld zijn om kinderen met autisme zo tijdig mogelijk te herkennen. Ook trainen wij clinici in gestandaardiseerde methodes voor diagnostiek en implementeren deze methodes in de dagelijkse klinische praktijk om verder te bestuderen.
 

Kenmerken van autisme
Er wordt gekeken naar diverse kenmerken die vaak samen met autisme voorkomen, zoals sensorische gevoeligheid, angst, gedragsproblemen, denkproblemen en psychoseksuele problemen. Bovendien onderzoeken wij niet alleen de problemen, maar ook de sterke kanten en talenten van iemand met autisme. De kenmerken onderzoeken wij gedurende een langere periode, zodat het ontwikkelingsbeloop te bepalen is en welke factoren een prognose kunnen voorspellen.

Behandeling van autisme
Wij brengen in kaart of behandelingen het gewenste effect hebben. Wij onderzoeken wat het zorggebruik is binnen gezinnen met een kind met autisme. Tevens onderzoeken wij wat de verandering in problemen en vaardigheden is na afloop van de reguliere behandeling binnen Yulius Autisme. Ook toetsen wij de effectiviteit van een specifieke training, de Ik Puber training. De komende jaren richten wij ons op het onderzoeken van de (kosten)effectiviteit van nog meer specifieke bestaande en innovatieve begeleidingsprogramma’s.

Invloedrijke processen
Wij richten ons binnen dit onderzoeksprogramma ook op mogelijke onderliggende processen die van invloed kunnen zijn op autisme. Wij inventariseren de kenmerken van ouders en broertjes en zusjes. Wij onderzoeken ook de biologische, gezins- en opvoedingsfactoren. Verder bestuderen wij de aandachtsprocessen van jongeren met autisme en onderzoeken de relatie met sociale stressgevoeligheid. De komende jaren richten wij ons op hoe biologische processen de uitkomst van de behandeling bepalen en of deze processen zelf veranderen door de behandeling.