Terug

ACCEPT!

PEERS-training

PEERS train-de-trainer

Op 15, 16 en 17 november 2017 is de ontwikkelaar van de Amerikaanse evidence-based PEERS-training, dr. Elizabeth Laugeson, speciaal naar Nederland gekomen om medewerkers van Yulius en het Erasmus MC op te leiden. 65 professionals  hebben van deze unieke gelegenheid gebruik maken om zich te laten scholen zodat ze als gecertificeerd PEERS-trainer aan de slag kunnen om jongeren met autisme te ondersteunen bij het maken en behouden van vrienden.

Over PEERS

De PEERS-training is een Amerikaanse evidence-based sociale vaardigheidstraining waarbij de omgang met ‘peers’ (=leeftijdsgenoten) centraal staat en ouders actief betrokken worden. De training is ontwikkeld voor jongeren met autisme van 12-18 jaar die geïnteresseerd zijn in de manier waarop je vrienden maakt en vriendschappen onderhoudt.

Het unieke van deze 14-weken durende groepstraining is dat de inhoud gebaseerd is op het aanleren van gedrag waarvan in antropologisch onderzoek is aangetoond dat dit vertoond wordt door sociaal succesvolle jongeren. De PEERS interventie is goed theoretisch onderbouwd en gebaseerd op wetenschappelijk bewezen technieken. De sociale cognitie van de jongeren wordt gestimuleerd door het stellen van vragen waarbij het perspectief van andere personen dient te worden ingenomen. Met behulp van groepsactiviteiten en huiswerkopdrachten worden de geleerde vaardigheden ook in de thuissituatie en op school geoefend, met ondersteuning van de ouder. Ouders worden daarom actief betrokken door middel van parallelle oudersessies en opgeleid tot sociale coaches van hun zoon/dochter. Daarnaast is er tijdens de training veel aandacht voor het vinden van een geschikte bron van vrienden (vrijetijdsbesteding) om de geleerde vaardigheden mee te oefenen en succeservaringen op te doen.

Uit diverse internationale studies blijkt dat de interventie de beoogde effecten heeft én dat de resultaten 1 tot 5 jaar later nog steeds zichtbaar zijn, zoals: verbeterde sociale competentie, meer contacten met leeftijdsgenoten en meer kennis over ongeschreven regels omtrent sociaal gedrag (Mandelberg et al., 2014; Van Hecke et al., 2013; Schohl et al., 2014).

 

PEERS in Nederland

Om ook Nederlandse jongeren van PEERS te laten profiteren hebben Yulius en het Erasmus MC de PEERS-training naar Nederland gehaald, vertaald en aangepast aan de Nederlandse cultuur. Uit een kleinschalig vooronderzoek komt naar voren dat ook de Nederlandse PEERS training positieve resultaten oplevert. Momenteel wordt de PEERS-training in het ACCEPT onderzoek grootschaliger onderzocht op effectiviteit bij Nederlandse jongeren.

 

Evaluatie Trainingsdagen

Gemiddeld zijn de trainingsdagen door de cursisten gewaardeerd met een 8!

 

Vragen?

Heeft u vragen over de PEERS-training of deelname aan de ACCEPT studie, neem dan contact met ons op via peers@yulius.nl