Terug

Trainingen

Slaapproblemen bij jongeren met Autisme

Slaapproblemen komen voor binnen alle bevolkingsgroepen. Maar uit literatuur en praktijk blijkt dat jongeren met een autismespectrumstoornis er vaker last van hebben. Geschat wordt dat 40-80% van de jongeren hinder ondervindt van slaapproblemen. Deze slaapproblemen kunnen grote negatieve gevolgen hebben voor de (cognitieve) ontwikkeling. Daarnaast kunnen ook de ouders/verzorgers hinder ondervinden van de slaapproblemen van het kind.

Veel wetenschappelijk onderzoek benadrukt het belang van het tijdig opsporen en behandelen van slaapproblemen bij jongeren met ASS (oa. Sivertsen et al., 2012; Malow et al. 2006,). Er blijkt namelijk samenhang te zijn tussen de slaapkwaliteit en de mate waarin de autisme symptomen worden ervaren. Slechte slaapkwaliteit leidt niet alleen tot vervelende lichamelijke gevolgen (hoofdpijn, hoge bloeddruk etc.), maar heeft ook invloed op het dagelijks functioneren. Sociale omgang, concentratie, leren en stemming worden beïnvloed door slaap.

 

Studieochtend
Tijdens de studieochtend of -middag wordt stilgestaan bij de vraag waarom jongeren met een autismespectrumstoornis vaker last hebben van slaapproblemen en welke invloed deze problemen hebben op de ontwikkeling van deze jongeren. Ook wordt een kijkje gegeven in de keuken van het internationale medicatie onderzoek waarin Yulius deelneemt. Mét de eerste resultaten!

 

Praktische informatie
Datum: nog niet bekend → wil je geïnformeerd worden zodra de datum bekend is? Stuur ons een e-mail.
Duur: 2 uur (tijdstip nader te bepalen)
Locatie: Dordrecht/Papendrecht

NB. Deze training kan ook in-company gegeven worden.