Asperger

Dit wordt ook wel syndroom of stoornis van Asperger genoemd. Mensen met Asperger ondervinden problemen op de volgende twee domeinen :

  • Kwalitatieve beperking in sociale interacties met name in de wederkerigheid.
  • Beperkte, zich herhalende stereotype patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten

Het verschil tussen Asperger en andere stoornissen in het autismespectrum zit in de communicatie: personen met Asperger hebben een normale taal/spraakontwikkeling. Bovendien hebben ze een normale of hoge intelligentie. De DSM IV-TR wijst wel op motorische onhandigheid die bij deze stoornis kunnen spelen, maar heeft dit symptoom niet als criterium opgenomen. In de DSM-5 is de stoornis van Asperger niet meer opgenomen als aparte classificatie. De meeste mensen met deze stoornis vallen in de termimologie van de DSM-5 onder de classificatie autismespectrumstoornis.