Associatief denken

Associatief denken is het schakelen van de ene naar de andere gedachte, vaak ‘van de hak op de tak’(onlogische gedachtenstappen). Mensen met autisme kunnen een associatieve manier van denken hebben, wat inhoudt dat het voor hen moeilijk is om een coherent verhaal te vertellen en/of de lijn van het verhaal vast te houden. Men kan zich verliezen in onbelangrijke details en/of schakelt van het ene onderwerp naar het andere waardoor het voor de aanhoorder vaak onbegrijpelijk is wat de strekking van het verhaal is.