Autisme

Binnen de website van het Autisme Expertisecentrum is ervoor gekozen de term autisme te gebruiken als overkoepelende term voor de autismespectrumstoornis.