Behandeling

Bij behandeling van autisme gaat het naast het behandelen van symptomen, zoals het verminderen van rigiditeit, bovendien om het stimuleren van de ontwikkeling door middel van het creëren van een gestructureerde en voorspelbare leefomgeving, het behandelen van bijkomende psychiatrische problematiek en het ondersteunen van het gezin.