Brussen

De term brussen staat voor broers en zussen van een kind met een handicap. Wanneer er binnen het gezin een kind is met een diagnose van autisme vraagt dit om aanpassing van de andere gezinsleden. Veel aandacht gaat uit naar het kind met autisme, wat effect heeft op de andere kinderen (positieve en negatieve). Ook de aanpassingen die het gezin moet doen om rekening te houden met de autismeproblematiek vraagt veel van de brussen. Het is goed om als ouders aandacht te besteden aan deze gevolgen voor de brussen. Ondersteunend daarbij kan het volgen van een brussen-cursus zijn. Dit is een cursus waar zowel het lotgenoten contact als ook psycho-educatie aan bod komen. Zowel in de cursus als ook op de daaraan gekoppelde ouderbijeenkomsten wordt stil gestaan bij de effecten en positie van de betreffende brus binnen het gezin. Voor meer informatie neemt u contact op met Yulius Aanmelding & Informatie