Centrale coherentie

Er bestaan diverse verklaringsmodellen voor de andere denkstijl van mensen met autisme. Het model van de centrale coherentie is daar één van.
Onder centrale coherentie wordt het volgende verstaan: "Het vermogen om waargenomen prikkels samen te voegen tot een zinvol geheel. Het al dan niet in staat zijn om prikkels die via allerlei kanalen binnenkomen (zien, horen, voelen, ruiken) te integreren tot ze een betekenisvol kloppend geheel vormen."
Bij mensen met autisme is er vaak sprake van een zwakke centrale coherentie. Ofwel moeite met het samenvoegen van prikkels tot een betekenisvol geheel. Dit komt door enerzijds een zwakke betekenisverlening en anderzijds een sterke detailgerichtheid. Zwakke centrale coherentie is een van de cognitieve stijlkenmerken van mensen met autisme. Een gebrekkige Theory of Mind en zwakke executieve functies zijn andere cognitieve stijlkenmerken.