Communicatie

Bij mensen met autisme is er sprake van kwalitatieve beperkingen in zowel verbale als non-verbale communicatie. Met beperkingen in de communicatie wordt bedoeld het niet of in beperkte mate gebruik maken van gesproken taal, moeite een gesprek met anderen te beginnen of te onderhouden, letterlijk nemen van gesproken taal, onvoldoende aanvoelen wat met geschreven of gesproken taal wordt bedoeld, gebruik van niet-bestaande woorden, en verwisseling van persoonlijk voornaamwoorden. Moeite met non-verbale communicatie is bijvoorbeeld het begrijpen van gezichtsuitdrukkingen. Bij mensen met de diagnose Asperger is echter sprake van een normale spraak/taal ontwikkeling, hetgeen overigens niet wil zeggen dat de gehele communicatie probleemloos verloopt.