Contextblindheid

De context is het geheel van elementen uit de omgeving, de samenhang tussen onderdelen. Blindheid voor de context wil dus zeggen, moeite hebben met het doorzien (waarnemen) van de samenhang tussen elementen uit de omgeving. Waarneming is meer dan een passief proces van het ontvangen van prikkels via onze zintuigen. Waarnemen is een proces waarbij we actief betekenis opbouwen en daarbij speelt de context een belangrijke rol. Onze hersenen plaatsen de waargenomen prikkels in een breder perspectief: ze vullen de betekenis van details in op basis van hun onderlinge samenhang. Die betekenissen halen we dus niet uit de letterlijke waarneming van de specifieke details of prikkels, maar uit het geheel van de context. De wereld met zijn verschillende, wijzigende betekenissen is erg verwarrend voor mensen met autisme. Het gevolg is dat veel zaken anders, niet of verkeerd begrepen worden.