Denkstijl

Mensen met autisme lijken een denkstijl te hanteren die anders is dan die van zich typisch ontwikkelende personen. Deze andere denkstijl kenmerkt zich door:

  • Concreet denken: hier en nu denken; geen of beperkt voorstellingsvermogen; letterlijk opvatten van taal/uitspraken; achterliggende bedoelingen niet bevatten.
  • Rigide denkpatronen: Het vasthouden aan een bepaalde gedachtegang en hier niet flexibel in zijn.

Er bestaan verschillende verklaringsmodellen voor de andere denkstijlen van mensen met Autisme, zoals bijvoorbeeld een gebrekkige Theory of Mind, problemen met executieve functies (vooral gebrek aan mentale schakelvaardigheid) of een zwakke centrale coherentie (contextblindheid).