Detailwaarneming

Mensen met autisme zijn sterk in het waarnemen van details. Zij hebben oog voor subtiele nuances en minieme verschillen. Het zien van de verbinding tussen de verschillende details in hun context is moeilijker voor hen.