DSM

De afkorting DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Dit is een Amerikaans handboek voor diagnostiek en statistiek van psychiatrische aandoeningen dat in de meeste landen als standaard dient. De voorlaatste versie (2000) is een tekstrevisie van de vierde editie, aangeduid als DSM-IV-TR. In juni 2013 is deze opgevolgd door de DSM 5.

De DSM is ontstaan vanuit de gedachte om een einde te maken aan de zeer grote internationale spraakverwarring in de literatuur over psychiatrische aandoeningen. Termen werden voorheen door verschillende auteurs heel anders ingevuld en werden beïnvloed door de cultuur van een land. Met de DSM is meer eenheid gebracht in de definiëring van diagnosen. De symptomen en bijbehorende ziektebeelden zijn in dit handboek duidelijker omschreven.