Executieve functies

Er bestaan diverse verklaringsmodellen voor de andere denkstijl van mensen met autisme. Het model over de executieve functies is daar één van. Onder executieve functies verstaan we het vermogen om adequate oplossingsstrategieën te kiezen, uit te voeren en te evalueren. Het in staat zijn om te plannen, te organiseren, te anticiperen, flexibel te zijn en een mate van zelfcontrole te bezitten. Mensen met autisme hebben vaak moeite met deze vaardigheden.