Fantasie

Het verschil in de fantasieontwikkeling tussen kinderen met autisme en andere kinderen van dezelfde leeftijd is dat sommige kinderen met autisme zich meer laten meeslepen door hun fantasie. Zij beleven het fantasiespel als echt, terwijl andere kinderen weten dat het een fantasiespel is. De grens tussen fantasie en werkelijkheid kan bij kinderen met autisme vager zijn. Als het kind zichzelf dreigt te verliezen in zijn fantasiespel is begrenzing en terughalen naar de realiteit door de volwassenen hierin noodzakelijk.