Gedrag

Gedrag is iedere waarneembare activiteit van een mens. Mensen met autisme vertonen ander gedrag dan mensen met een typische ontwikkeling. Dit komt waarschijnlijk doordat mensen met autisme de wereld om zich heen niet goed begrijpen. Hun wereld wordt gekenmerkt door een gebrek aan overzicht, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Daardoor ontstaat een onveilig en angstig gevoel, met de daarbij horende overlevingsstrategieën en soms ook gedragsproblemen. Wanneer iemand met autisme voldoende duidelijkheid, overzicht en voorspelbaarheid krijgt aangeboden door zijn omgeving (en zich eigen kan maken op termijn), zullen gedrag, bepaalde rituelen, overlevingsstrategieën vanzelf minder op de voorgrond komen te staan. Het ontdekken en inschatten wat iemand met autisme angstig/onveilig doet voelen is voor een ouder, leerkracht, behandelaar vaak een ingewikkelde zoektocht doordat er anders gekeken, geïnterpreteerd en gedacht wordt. Bij ieder mens met autisme zullen door karakter, persoonlijkheid, omgeving en ontwikkelingsfase andere gedragskenmerken op de voorgrond staan waardoor voor ieder individu met autisme zorgvuldig onderzocht moet worden om te bepalen wat de beste aanpak is. Er is dus niet een eenduidige aanpak die voor ieder persoon met autisme werkt.