Generaliseren

Generaliseren betekent het vertalen van aspecten van een situatie naar een soortgelijke situatie. Mensen met autisme kunnen moeite hebben met generaliseren. Zij begrijpen vaak niet de samenhang tussen bepaalde situaties. Dit betekent dat mensen met autisme niet goed in staat zijn om situaties in de juiste context te plaatsen en op die manier een verband te zien tussen een aantal overeenkomstige situaties. Zij zien de spreekwoordelijke rode draad niet en kunnen een bepaalde situatie dus niet vertalen naar andere vergelijkbare situaties. Het is voor hen dan vaak volkomen onduidelijk hoe ze zich moeten opstellen en welk gedrag ‘hoort’ bij al die verschillende situaties waarin zij dagelijks terecht komen. Wanneer ze een bepaalde vaardigheid krijgen aangeleerd in situatie A, dan is het niet vanzelfsprekend dat zij dit gedrag dan ook toepassen en een vergelijkbare situatie B.