Genetica

Genetica is de wetenschap die de erfelijkheid probeert te beschrijven en verklaren.