Ik Puber-training

De Ik Puber-training is een individuele training voor jongeren met autisme in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. De training wordt één op één gegeven en heeft als doel om psychoseksuele en puberteitsontwikkeling van jongeren beter te laten verlopen. Ook het verminderen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en slachtofferschap zijn belangrijke subdoelen. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de Ik Puber-training zijn actueel en passend bij het huidige maatschappelijke klimaat. Voorbeelden van maatschappelijk actuele thema's zijn loverboys, het aangeven en herkennen van grenzen en acceptatie van homoseksualiteit.

Professionals kunnen bij het Yulius Autisme Expertisecentrum een training volgen om zelf de Ik Puber-training te kunnen geven. Lees hier meer.