Inlevingsvermogen

Inlevingsvermogen is de mogelijkheid die iemand heeft om de gevoelens van anderen te begrijpen en voelen. Uit het gedrag van mensen met autisme blijkt dat het voor hen moeilijk kan zijn om zich in te leven in iemand anders. Dit heeft te maken met de andere manier van informatie verwerken in de hersenen. Dit geldt echter niet in elke situatie en niet voor iedereen met autisme.