Interactie

Mensen met autisme hebben kwalitatieve beperkingen in sociale interacties met name in de wederkerigheid. Hiermee wordt bedoeld het weinig tot niet maken van oogcontact, een afwijkende gelaatsuitdrukking, lichaamshouding en gebaren tijdens het contact met anderen. Daarnaast slaagt iemand met een autisme er niet goed in om met leeftijdsgenoten contact te leggen en vast te houden. Hij of zij kan slechts in beperkte mate gedeelde interesses met anderen delen, is vooral op zichzelf gericht en minder op een ander.