Leren leren

'Leren leren’, het klinkt eenvoudig, maar het is voor heel wat mensen met autisme niet zo vanzelfsprekend. Logisch ook als je eens bekijkt wat er allemaal komt bij kijken. Niet alleen moet je heel wat zaken op orde hebben: jezelf, je taken en lessen, je materiaal en je werkplek. Je moet ook de leerstof nog op een efficiënte manier kunnen verwerken.

Mensen met autisme verwerken aangeboden informatie anders dan mensen zonder autisme. Daarnaast is het generaliseren van vaardigheden vaak moeilijk, wordt er vaak op details gelet waardoor de grote lijn uit het oog verloren wordt en kunnen mensen met autisme afgeleid worden door geluid, geuren, en teveel tekst/informatie waardoor ze het overzicht kwijtraken. Er zal per individu uitgezocht moeten worden waar de sterke en zwakke kanten voor het leren liggen om het leren tot een succeservaring te maken.