Melatonine

Melatonine is een lichaamseigen stof die het  interne dag- en nachtritme reguleert. Normaal gesproken wordt er meer melatonine aangemaakt op het moment dat het donker gaat worden buiten. Zo bereidt het lichaam zich voor om te gaan slapen. Is er voldoende melatonine in het lichaam aangemaakt, dan zal je moe worden en makkelijker in slaap vallen. Bij mensen met een  autismespectrumstoornis is dit proces verstoord, en soms zelfs omgekeerd. In meerdere studies is gevonden dat jongeren met autisme vaak een lagere melatonine spiegel hebben gedurende de nacht, en een verhoogd melatonine niveau gedurende de dag (Cortesi et al., 2010). De verstoring in de melatonine productie en regulatie kan er voor zorgen dat het in slaap komen zeer moeilijk wordt, maar ook het doorslapen niet vanzelfsprekend is. Daarnaast is de biologische klok van het lichaam ontregeld wat op haar beurt weer vervelende lichamelijke klachten kan veroorzaken zoals verhoogde kans op ontstekingen, maag- en darmklachten en bijvoorbeeld hoofdpijn. De Yulius Academie is, in samenwerking met internationale partners, een studie gestart naar de werkzaamheid van een nieuwe toedieningsvorm van Melatonine. Lees meer over deze studie op de pagina over slaapproblemen op deze website.