Ontwikkeling

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis waardoor de hersenen anders functioneren. Autisme treft niet alle ontwikkelingsgebieden in gelijke mate of tegelijkertijd. Daarom uit autisme zich bij ieder mens anders. Autisme is niet te genezen al zijn er wel voorbeelden van autistische kinderen die op latere leeftijd niet meer voldoen aan de criteria van autisme. Door het creƫren van een gestructureerd, stimulerend en voorspelbaar opvoedingsklimaat is het mogelijk de ontwikkeling te stimuleren en de leefsituatie van het kind en de ouders aanzienlijk te verbeteren. Het beloop op de lange termijn is erg verschillend. Sterk van invloed daarop zijn de taalontwikkeling, de intelligentie en de mate van zich aan kunnen passen in sociale situaties.