Oorzaken

De oorzaken van autisme zijn nog niet geheel duidelijk. In het algemeen lijkt het zo te zijn dat er bij mensen met autisme sprake is van een gestoorde werking van de hersenen. Het lijkt erop dat de prikkelverwerking anders verloopt dan bij mensen zonder autisme. Het is tot op heden niet precies duidelijk welke factoren er voor zorgen dat er iets mis gaat in de hersenen van iemand met autisme. Een aantal mogelijke oorzaken van autisme zijn:

  • Een afwijking in de genen (erfelijkheid)
  • Structurele en functionele veranderingen in de hersenen
  • Een afwijking in de werking van bepaalde neurotransmittersystemen
  • Blootstelling aan toxische factoren gedurende de zwangerschap
  • Tekort aan foliumzuur gedurende de zwangerschap

Hoogstwaarschijnlijk gaat het ook om een combinatie van factoren.