Plannen

Mensen met autisme ondervinden veelal problemen in het plannen, ordenen en organiseren. Zij zijn hierbij aangewezen op hulp en ondersteuning van andere personen of van bepaalde ondersteunende hulpmiddelen.