Psycho-educatie

Psycho-educatie is het geven van voorlichting en informatie over een specifieke stoornis zoals autisme. Na de diagnostiek begint een behandeling meestal met psycho-educatie over autisme. Dit kan afhankelijk van de leeftijd en het begripsvermogen zowel aan de cliënt als aan de ouders worden gegeven.