Regulier onderwijs

Veel kinderen met autisme nemen deel aan het reguliere onderwijs. Tot 1 augustus 2014 kon de school, wanneer dat noodzakelijk was, een beroep doen op de Leerling Gebonden Financiering (LGF), ook wel een rugzakje genoemd. De school kon er extra begeleiding van leerkrachten en leerling mee bekostigen. Ook kon de school er lesmateriaal mee aanschaffen. LGF was niet bedoeld voor zorg, maar uitsluitend voor onderwijs. Per 1 augustus 2014 is het LGF verdwenen. Het geld van de rugzakjes is gebundeld bij de samenwerkende schoolbesturen in een regio (het samenwerkingsverband). Die bepalen vervolgens hoe het geld zo doeltreffend mogelijk kan worden ingezet in de klas.