Rigiditeit

Rigiditeit is een kenmerk van autisme, waarbij de persoon een bepaalde mate van ‘starheid’ of inflexibiliteit vertoont. Rigiditeit kan zich uiten in zich heel eenzijdig en geobsedeerd bezig houden met bepaalde onderwerpen, vrijetijdsbesteding of hobby's. Mensen met autisme klampen zich vaak (angstvallig) vast aan bepaalde gewoonten, volgorde in handelingen, vaste routines en aan starre patronen van denken en doen. Zij hebben een angstig en geobsedeerd verlangen naar gelijkblijvendheid en kunnen in paniek raken als er een detail in de omgeving verandert. Daarnaast is er vaak sprake van zeer rigide denkpatronen die mogelijk bescherming bieden tegen teveel prikkels. Deze denkpatronen helpen om de verwarrende en beangstigende buitenwereld controleerbaar te maken.