Sociale vaardigheden

Mensen met autisme hebben veelal extra ondersteuning nodig bij het aanleren van sociale vaardigheden. Naast extra aandacht hiervoor in de opvoeding van alle dag, kan ook gebruik gemaakt worden van een sociale vaardigheidstraining (SOVA) specifiek voor mensen met autisme. Hierin wordt concreet sociaal gedrag in stappen uitgelegd en geoefend.