Speciaal basisonderwijs

Naast het speciaal onderwijs is er het speciaal basisonderwijs. Speciale basisscholen zijn bedoeld voor:

  • moeilijk lerende kinderen;
  • kinderen met opvoedingsmoeilijkheden;
  • andere kinderen die speciale ondersteuning en aandacht nodig hebben.

Deze scholen hebben dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen, maar de leerlingen krijgen meer tijd om dit te bereiken. De scholen hebben kleinere groepen en meer deskundigen. Leerlingen kunnen tot hun 14e jaar op een school voor speciaal basisonderwijs terecht. Na het speciaal basisonderwijs gaan leerlingen naar het VMBO, het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs.
 

Samenwerking met reguliere basisschool
Scholen voor speciaal basisonderwijs werken vaak samen met reguliere basisscholen via het project Weer Samen Naar School (WSNS). De bedoeling van dat project is om leerlingen zoveel mogelijk op de reguliere school te houden