Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis. Deze kinderen krijgen in het speciaal onderwijs meer aandacht en ondersteuning dan in het reguliere onderwijs.

Speciaal onderwijs in onderverdeeld in 4 clusters:

  • Cluster 1: Blinde en slechtziende kinderen
  • Cluster 2: Dove en slechthorende kinderen
  • Cluster 3: Gehandicapte en langdurig zieke kinderen (hieronder vallen leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Kinderen met autisme en een verstandelijke beperking vallen binnen deze categorie van onderwijs)
  • Cluster 4: Kinderen met stoornissen en gedragsproblemen (hieronder vallen psychiatrische stoornissen, waaronder autisme of ernstige gedragsproblemen).
  • Voortgezet speciaal onderwijs (VSO): Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan meestal na hun 12e naar het voortgezet speciaal onderwijs. Hier kunnen ze blijven tot hun 20e verjaardag. Het voortgezet speciaal onderwijs werkt met dezelfde clusters.