Structureren / Structuur

Mensen met autisme hebben behoefte aan structuur. Structureren kan inhouden het voorspelbaar maken de dagelijkse situaties (ruimte, tijd en activiteiten) en sociale situaties. Zonder die voorspelbaarheid verliezen mensen met autisme het overzicht. De mate waarin ze structuur nodig hebben verschilt per persoon. Wat behulpzaam is voor veel mensen met autisme is een dag-/weekplanning. Leg dit niet vast met strikte tijden, aangezien dat vaak niet haalbaar is. Wel de volgorde waarin de activiteiten plaats vinden en het dagdeel kan vast gelegd worden. Structuur in bepaalde activiteiten of handelingen kan aangeven worden door middel van een stappenplan. Zoals bijvoorbeeld een stappenplan voor het opruimen van je kamer, boodschappen doen, maar ook sociale situaties zoals het maken van een speelafspraak, hoe je op een goede manier je boosheid kan laten zien, etc.

Een misverstand is de gedachte dat structuur gelijk staat aan alles helemaal vastleggen. Structuur is een hulpmiddel om iemand met autisme te helpen overzicht te krijgen. Te veel structuur ontneemt flexibiliteit.