Theory of Mind

Er bestaan diverse verklaringsmodellen voor de andere denkstijl van mensen met autisme. Het model over Theory of Mind is daar één van.
Theory of Mind (TOM) is het vermogen om intenties, gedachten of gevoelens aan je zelf en anderen toe te schrijven. Het in staat zijn om je in de ander te verplaatsen. Hier hebben mensen met autisme moeite mee.