Visualiseren

Veel mensen met autisme hebben baat bij visuele ondersteuning in de communicatie.