Vroegherkenning

Zowel vanuit wetenschappelijk onderzoek als uit de klinische praktijk blijkt dat signalen van een afwijkende of vertraagde ontwikkeling niet of soms pas laat opgepikt worden door ouders en hulpverleners. Ouders blijven daarnaast vaak lang lopen met hun twijfels of onzekerheden over de ontwikkeling van hun kind of weten niet de route naar hulp te vinden. Het is echter van groot belang dat een afwijkende ontwikkeling tijdig en op jonge leeftijd in kaart wordt gebracht. Op deze manier kunnen passende interventies ervoor zorgen dat het kind en ouders sneller de juiste behandeling krijgen, wat de ontwikkelingskansen van het kind sterk vergroot en de ouderlijke stress verkleint. Daarnaast voorkomt dit een lange zoektocht naar de juiste hulpverleningsinstanties.Het herkennen van signalen van autismespectrumproblematiek vergt oefening en kennis. Daarom biedt het Autisme Expertisecentrum een training aan waarmee professionals meer kennis kunnen opdoen op het gebied van vroegherkenning.