Wederkerigheid

Bij mensen met autisme is vaak sprake van een beperkte wederkerigheid (het over en weer gaan) in het sociale contact. Het contact is dan veelal eenrichtingsverkeer. Dit uit zich bijvoorbeeld een beperkte interesse voor anderen, het vooral kunnen praten over eigen interesses en het alleen antwoord geven op een gestelde vraag en geen wedervraag stellen.