Terug

ACCEPT!

Studiemiddag

Studiemiddag Relationele en seksuele vorming voor jongeren met autisme

Op 22 november 2017 organiseerde de werkgroep Relaties van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! een studiemiddag over relationele en seksuele vorming voor jongeren met autisme binnen het onderwijs.

 

Expliciete aandacht voor jongeren met autisme

De puberteit is een periode waarin op zowel lichamelijk, emotioneel als op sociaal gebied veel veranderingen plaatsvinden. Vrienden worden belangrijker en sommige jongeren worden verliefd of krijgen verkering. De puberteit is voor elke jongere een uitdaging, maar voor jongeren met autisme kan het aangaan en onderhouden van vriendschappen en romantische relaties extra lastig zijn. Uit recent onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum en GGZ-instelling Yulius blijkt dat jongeren met autisme vergelijkbare wensen en verlangens hebben als het aankomt op romantische en vriendschappelijke relaties als jongeren zonder autisme1. Voor jongeren met autisme is het wel een stuk lastiger om hiermee om te gaan. Zij ondervinden meer moeilijkheden op het gebied van vriendschapsvaardigheden, sociale acceptatie door leeftijdsgenoten en het adequaat kunnen omgaan met grenzen.

Ondersteuning rondom dit thema vindt bij jongeren meestal plaats in het onderwijs via relationele en seksuele vorming. Voor jongeren met autisme is het bestaande reguliere lesmateriaal echter niet altijd afdoende geschikt qua inhoud of qua vorm.
 

Deze studiemiddag richtte zich op de volgende onderwerpen:

  • Hoe kun je jongeren met autisme ondersteunen bij het aangaan en onderhouden van vriendschappelijke relaties? Maak kennis met de unieke Amerikaanse evidence-based PEERS-training, specifiek ontwikkeld voor gebruik binnen het onderwijs.
  • Welke lesmethodieken zijn er om jongeren te ondersteunen in hun relationele en seksuele vorming?
  • Praktische handvatten om reguliere lespakketten m.b.t. dit thema ‘autismevriendelijk’ te maken en/of geschikt voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking.
  • Ervaringsdeskundigen aan het woord: hoe kan de relationele en seksuele vorming binnen het onderwijs volgens hen worden verbeterd?

Tijdens deze studiemiddag komen diverse experts en ervaringsdeskundigen aan het woord, zoals dr. Elizabeth Laugeson (ontwikkelaar van de Amerikaanse PEERS interventie).

 

1Linda P. Dekker, Esther J.M. van der Vegt, Jan van der Ende, Nouchka Tick, Anneke Louwerse, Athanasios Maras, Frank C. Verhulst, Kirstin Greaves-Lord. (16 maart 2017). Psychosexual Functioning of Cognitively-able Adolescents with Autism Spectrum Disorder Compared to Typically Developing Peers: The Development and Testing of the Teen Transition Inventory - a Self- and Parent Report Questionnaire on Psychosexual Functioning. Journal of Autism and Developmental Disorders, open access at Springerlink.com  (http://link.springer.com/article/10.1007/s10803-017-3071-y)