Terug

Over ons

Top GGz

Het Yulius Autisme Expertisecentrum is TOPGGz-erkend. De Stichting Topklinische GGz heeft als doel de topklinische ggz te stimuleren en te faciliteren. Zij doet dit o.a. door het TOPGGz keurmerk uit te reiken aan afdelingen die zeer gespecialiseerde patiëntenzorg voor een bepaalde doelgroep combineren met wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Topklinische ggz is bestemd voor patiënten met ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen die onvoldoende resultaat hebben van een reguliere 2e lijns behandeling.

Strenge criteria
TOPGGz afdelingen voldoen aan strenge criteria op het gebied van specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding en worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie. Zij zijn meestal onderdeel van een ggz instelling, maar kunnen ook onderdeel zijn van een UMC of algemeen ziekenhuis. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk voor alle aandoeningen binnen de ggz een TOPGGz afdeling beschikbaar is.

Uitgebreide informatie over topklinische ggz en de criteria waar afdelingen aan voldoen is te vinden op www.topggz.nl.