Terug

Masterclass Autisme en Seksualiteit

Training Masterclass Autisme & Seksualiteit

Training Masterclass Autisme & Seksualiteit

De masterclass Autisme & Seksualiteit is een tweedaagse training voor professionals om zich bij te scholen in de psychoseksuele ontwikkeling in het algemeen en de problemen waarmee jongeren met autisme te maken kunnen krijgen tijdens de puberteit in het bijzonder. Voorbeelden van deze problemen zijn verhoogde kwetsbaarheid en grensoverschrijdend gedrag. Met deze masterclass worden hulpverleners voorbereid op het werken met de Ik Puber-training.

De Ik Puber-training is een individuele training voor jongeren met autisme in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. De training heeft als doel om de psychoseksuele- en puberteitsontwikkeling van jongeren beter te laten verlopen. Ook het verminderen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en slachtofferschap zijn belangrijke subdoelen. Voor meer informatie en voorbeelden van delen van de Ik Puber-training kunt u kijken op de website.

De masterclass is ontwikkeld om de expertise van hulpverleners op het gebied van psychoseksuele thema’s, met name met betrekking tot jongeren met autisme, te vergroten en om hulpverleners goed voor te bereiden op het werken met de Ik Puber-training in de praktijk. De professional leert om concreet en zonder waarde oordeel te communiceren over seksualiteit en te reflecteren op de eigen houding, grenzen en beeldvorming ten aanzien van seksualiteit. Via kennisoverdracht, diverse oefeningen en het bespreken van casuïstiek en dilemma's, worden trainers opgeleid om optimaal gebruik te kunnen maken van het trainingsmateriaal van de Ik Puber-training.

 

Intervisiebijeenkomsten
De cursist is na de tweedaagse training verplicht deel te nemen aan minimaal twee intervisiebijeenkomsten. Tijdens deze intervisiebijeenkomsten worden problemen en casussen waar de professionals tijdens de Ik Puber-training mee geconfronteerd worden samen besproken. Ook is er aandacht voor nieuwe inzichten, onderzoeken en andere relevante zaken met betrekking tot het thema autisme en seksualiteit.
Klik hier voor de data van de intervisiebijeenkomsten, en meld je gelijk aan.

 

Voor wie
De masterclass is bedoeld voor professionals die werken met jongeren met autisme, bijvoorbeeld psychologen, sociotherapeuten, SPHers en social psychiatrisch verpleegkundigen. Van belang is een minimaal denk- en werkniveau op hoger beroepsniveau, kennis van en werkervaring in het begeleiden van adolescenten met autisme. Ervaring in het bieden van individuele behandelingen of trainingen is handig.
 

Wanneer

De trainingsdata voor 2019:

Dag 1: vrijdag 30 augustus 2019, 09:30 - 16:30 uur 
Dag 2: vrijdag 13 september 2019, 09:30 - 16:30 uur 

Het is ook mogelijk om de training incompany aan te bieden. Neem contact op met autismeexpertisecentrum@yulius.nl voor de mogelijkheden.

Waar
Yulius, Hellingen 21 te Dordrecht

Kosten
€ 525,- per persoon voor de tweedaagse cursus en twee intervisiebijeenkomsten. Dit bedrag is inclusief lunch en de handleiding van de Ik Puber-training.

Certificaat
Na het volgen van de tweedaagse training en deelname aan ten minste twee intervisiebijeenkomsten voldoet u aan de toetsingseisen en ontvangt u een certificaat.

 

Klik hier om aan te melden voor de tweedaagse training of de intervisiebijeenkomsten.