Terug

Trainingen

Training: "PRT-getraind, wat nu?"

PRT-getraind, wat nu?

Pivotal Response Treatment (PRT)
 

Kinderen nemen normaliter van jongs af aan veelvuldig initiatief in het contact met anderen. Hierdoor oefenen ze spelenderwijs met vaardigheden als oogcontact maken, imiteren, beurt nemen en taalgebruik. Dit legt de basis voor het leren van onder andere gespreksvaardigheden, sociale regels en emotieherkenning. Kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) nemen echter veel minder vaak initiatief in het contact met anderen. Hun motivatie zich tot anderen te richten, om nieuwe vaardigheden te leren en te participeren in de sociale en communicatieve interactie met anderen lijkt vaak in beperkte mate aanwezig. Dit gebrek aan motivatie vormt een groot obstakel, een kernprobleem, voor het leren en ontwikkelen bij een kind met een ASS, en vormt daarmee één van de grootste uitdagingen in het werken met deze kinderen.

Pivotal Response Treatment (PRT)
Wanneer een kind zich beperkt openstelt voor zijn (sociale) omgeving, maakt het onvoldoende gebruik van alle natuurlijke leermomenten op een dag. Daarom is men al tientallen jaren bezig met het onderzoeken van mogelijkheden om de sociale motivatie van kinderen met een autismespectrumstoornis te verhogen. Het resultaat van dit werk is de ontwikkeling van de methodiek Pivotal Response Treatment (PRT) geweest. Pivotal betekent ‘kern’ of ‘dat waar alles om draait’. Deze gedragstherapeutische behandeling wordt gebruikt bij kinderen met een ASS en richt zich op de behandeling van het kerngebied ‘motivatie tot het aangaan van sociale interacties’: het verhogen van de motivatie van het kind om het sociale contact aan te gaan en om te communiceren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de principes van de toegepaste gedragsanalyse. De PRT-technieken zijn zo ontwikkeld dat ze gebruikt kunnen worden in de gewone dagdagelijkse leefomgeving van het kind, aangezien dit is waar zij het grootste gedeelte van hun tijd doorbrengen. Binnen de methodiek wordt gebruik gemaakt van motivatietechnieken om deze kinderen functioneel taalgebruik en sociale en communicatieve vaardigheden aan te leren. Het volgen van de interesse van het kind staat centraal en daarnaast wordt gebruik gemaakt van natuurlijke beloners, waarmee de interactie zodanig is afgestemd op het kind dat deze als leuk, plezierig en voorspelbaar wordt ervaren. Er worden grote positieve veranderingen in de sociale en communicatieve vaardigheden gezien.

Van PRT-certificering naar implementatie
Om de PRT uit te voeren is een training en certificering gewenst. Deze training wordt aangeboden door Centrum Autisme Rivierduinen (http://www.rivierduinen.nl/centrumautisme/professionals/cursussen-en-trainingen). Na deze uitgebreide trainingsperiode blijkt het vaak een hele uitdaging om de PRT vervolgens in de verschillende behandelsettings te implementeren. Behandelaren ondervinden verschillende knelpunten en lopen soms vast in het daadwerkelijk opstarten en uitvoeren van de PRT. Er is veel vraag naar een richtlijn om na de training in de praktijk daadwerkelijk aan de slag te gaan. Daarom biedt het Autisme Expertisecentrum deze training aan; professionals krijgen een leidraad aangedragen om de PRT op een gedegen en professionele manier in te zetten in de klinische praktijk.

Wat houdt de cursus ‘PRT-getraind, wat nu’ in?
Het doel van de training is professionals een praktische richtlijn geven in het inzetten van de PRT in de klinische praktijk. Tijdens de training wordt de inhoudelijke basis van de PRT kort opgefrist en wordt de indicering van de behandeling besproken. Daarnaast wordt stilgestaan bij het stap voor stap eigen maken van de PRT, de benodigde materialen, intervisie, supervisie, het behouden van expertise van de PRT en tenslotte het maken van beleid met betrekking tot de PRT op de desbetreffende behandelsetting/afdeling.

Voor wie?
De training wordt aangeboden voor professionals die reeds getraind en gecertificeerd zijn in de PRT en die behoefte hebben aan een leidraad voor de implementatie en toepassing van deze behandelvorm.

Door wie?
De training wordt gegeven door ervaren professionals vanuit Yulius Autisme en het Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis.

Duur
De duur van de training is één dagdeel (drie uur).

Data
Nog niet bekend

Locatie
De training vindt plaats op een locatie van Yulius

Kosten
Deelname aan deze studiedag kost € 100,-