Terug

Trainingen

Vroegsignalering van een autismespectrumstoornis met behulp van de CoSoS/ESAT

Ouders van een kind met een autismespectrumstoornis (ASS) maken zich vaak al vroeg zorgen over de ontwikkeling van hun kind. Desondanks wordt de diagnose autisme vaak pas jaren later gesteld. Hierdoor blijven ouders te lang zitten met hun twijfels, vragen en onzekerheden. Vroegtijdige signalering van een afwijkende ontwikkeling is daarom van groot belang. Na het vaststellen van de diagnose autisme kunnen de kinderen en hun ouders namelijk deelnemen aan vroege interventieprogramma's, hetgeen de ontwikkelkansen van het kind vergroot en de ouderlijke stress vermindert.

Het herkennen van signalen van autismespectrumproblematiek vergt kennis en oefening. Het autisme expertisecentrum biedt daarom een training aan waarmee professionals meer kennis kunnen opdoen op het gebied van vroegsignalering.

Doel van de training
De training Vroegsignalering van een autismespectrumstoornis is erop gericht dat professionals die werken met jonge kinderen (tot 36 maanden) afwijkende gedragskenmerken kunnen herkennen, en kunnen screenen of er sprake is van een verhoogd risico op een autismespectrumstoornis. Hiertoe wordt gewerkt met de CoSoS / ESAT (Communicatieve en Sociale ontwikkelingssignalen / Early Screening of Autistic Traits). Dit is een screeningslijst, bestaande uit 14 items die betrekking hebben op de domeinen van ASS. 

Opzet training
Tijdens de training worden de kernsymptomen van autisme, mogelijke zorgen van ouders, alarmsignalen en het belang van vroegsignalering behandeld. Daarnaast worden de deelnemers getraind in het herkennen van afwijkend gedrag en screening met behulp van de CoSos / ESAT.
De duur van de training is één dagdeel (drie uur).

Voor wie
De training is geschikt voor professionals die werken met jonge kinderen en minimaal HBO geschoold zijn. Hierbij valt te denken aan consultatiebureau-artsen / -verpleegkundigen, kinderartsen, huisartsen, (GZ-)psychologen en orthopedagogen,  medewerkers van wijk- en jeugdteams, medewerkers Integrale Vroeghulpteams, logopedisten, fysiotherapeuten, etc.

Praktische informatie

Datum: woensdag 27 september 2017
Tijd: 09.00-12.00 uur
Locatie: Yulius, Touwbaan 1, Gorinchem (vergaderruimte 2.04) (vlak naast station Gorinchem)
Trainers: Iris Kuijl en Yvonne van der Lee
Kosten: 140 euro

MELD JE AAN VIA HET AANMELDFORMULIER